Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Privacybeleid

 

1 Beleid

 

Dit beleid geeft de basis aan waarop persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of dat u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we het behandelen.

 

2 Persoonsgegevens

 

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons geeft (Informatie ingediend): Wij verzamelen persoonsgegevens van alle gebruikers wanneer u dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan Ticketstore, zoals wanneer u registreert voor toegang tot de App, wanneer u contact met ons opneemt met een vraag, wanneer u reageert op een van onze Social Media acties of gebruikmaakt van bepaalde delen van de App. De persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking uw naam, adres, e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie. Gebruikers kunnen hiermee persoonlijk geïdentificeerd worden.

 

Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals organisators, andere gebruikers, integraties van sociale media of van derden.

 

Informatie die wij automatisch verzamelen (Automatische gegevens): We verzamelen bovendien bepaalde technische gegevens die automatisch naar ons worden verzonden vanaf de computer, het mobiele apparaat en/of de browser waarmee u toegang verkrijgt tot de App. Deze automatische gegevens omvatten, zonder beperking, technische informatie, inclusief, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, een uniek apparaatidentificatie, mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele browser die u gebruikt en de tijdzone-instelling (apparaatinformatie), informatie die op uw apparaat is opgeslagen, contactgegevens, vriendenlijsten, inloggegevens, foto's, video's of andere digitale inhoud en check-ins (inhoudsinformatie), details van uw gebruik van onze App of uw bezoeken op een van onze sites, met inbegrip van, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens.

 

Locatie informatie: We vertrouwen erop dat wij uw locatiegegevens kunnen verzamelen. Hiermee kunnen we GPS-technologie of andere software gebruiken die ons in staat stelt uw huidige locatie te bepalen en de navigatie naar bepaalde locaties te starten wanneer u dit wilt. Als u de betreffende functie wilt gebruiken, wordt u gevraagd uw toestemming te verlenen voor het gebruik van uw gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U erkent echter dat als u uw toestemming intrekt, u mogelijk geen gebruik kan maken van bepaalde functies of de gehele App.

 

Wanneer u registreert voor de App of op een andere manier persoonsgegevens naar ons verzendt, kunnen wij andere niet-persoonsgegevens (waaronder niet-persoonsgegevens verzameld van derden) aan uw persoonsgegevens koppelen. In dat geval behandelen we dergelijke gecombineerde gegevens als persoonsgegevens totdat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld of kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

 

3 Privacybeleid derden

 

In de App zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

4 Bewaring persoonsgegevens

 

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als jij de App blijft gebruiken. Je kunt jouw account sluiten door contact met ons op te nemen. We bewaren persoonsgegevens mogelijk gedurende een aanvullende periode voor zover dit is toegestaan of vereist door van toepassing zijnde wetgeving. Zelfs als we jouw persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze voor een verdere periode blijven bestaan op back-up- of archiefmedia om juridische, wettelijke of belastingredenen, of om legitieme en wettige zakelijke doeleinden.

 

5 Delen van informatie

 

Wij verkopen, verhandelen, of verhuren persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers niet aan derden. We kunnen generieke geaggregeerde informatie, niet gekoppeld aan enige persoonlijke identificatie-informatie, met betrekking tot gebruikers delen met onze zakelijke partners. Deze gegevens worden volledig geaggregeerd en geanonimiseerd (bijvoorbeeld "vrouwen, leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar") en komen niet in aanmerking voor persoonlijke gegevens.

 

6 Cookies

 

De App en onze Website gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Cookies, die kleine tekstbestanden bevatten, worden in uw webbrowser opgeslagen zodat ze later terug te lezen zijn door de App of Website. Zij helpen ons om de App en Website te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te leveren.

 

U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren en via deze instellingen kunt u (A) bericht krijgen wanneer u nieuwe cookies ontvangt, (B) cookies uitschakelen of (C) cookies verwijderen. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, heeft u mogelijk niet toegang tot alle of delen van de App of onze Website. We gebruiken deze technologieën om bepaalde functionaliteit op de App te kunnen bieden en om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Als u bijvoorbeeld op de inlogpagina inlogt in de App, plaatsen we een permanente cookie in uw browser die ervoor zorgt dat je gebruikersnaam en wachtwoord al is ingevuld als u terugkeert naar de App. Hiermee onthouden we ook uw voorkeuren, om u zo nieuwe (voor uw interessante) evenementen aan te bieden in de App.

 

7 Kinderen

 

Ticketstore verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar. Als je jonger dan dertien jaar bent, vragen we je om geen persoonsgegevens te verstrekken via de App. We stimuleren ouders en wettelijke vertegenwoordigers om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en ons te helpen bij het toepassen van ons privacybeleid door hun kinderen te instrueren nooit persoonsgegevens te verstrekken via de App zonder hun toestemming. Als u denkt dat een kind jonger dan 13 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de App, neem contact met ons op. Wij zullen vervolgens proberen die gegevens uit onze databases te verwijderen.

 

8 Wijzigingen

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid in de App.

 

9 Gegevens verwijderen

 

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. U kunt om toegang verzoeken tot bepaalde persoonsgegevens die wij van u bewaren. Je kunt ons ook vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, updaten of verwijderen. Dit kan via e-mail naar info@Ticketstoreonline.nl. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Ticketstore, Europark 8, 4904 SX Oosterhout. We zullen alle verzoeken in behandeling nemen en beantwoorden in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving.

 

10 Juridische vereisten

We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling (inclusief op verzoek van openbare instanties om aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving te voldoen), of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een juridische verplichting, (b) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden, (c) om mogelijke overtredingen in samenhang met de App te voorkomen of te onderzoeken, (d) om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de App, of (e) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

 

11 Onze gegevens

 

Ticketstore

Europark 8

4904 SX Oosterhout

 

 

Als u vragen heeft over dit beleid, uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigen neem dan contact met ons op  info@myticketstore.nl. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Pin It on Pinterest